Odprite demo račun in preizkusite trgovanje brez tveganja

Demo račun vam omogoča trgovalno izkušnjo na Forex-u in CFD-jih, brez kakršnega koli tveganja. Preizkusite svoje trgovalne strategije.


Odprite Demo Račun

CFD je špekulativni instrument

CFD ni naložbeni, pač pa trgovalni oziroma špekulativni finančni instrument saj se z njim trguje v krajših časovnih obdobjih. V devetdesetih letih so jih najprej začeli uporabljati hadge skladi, od leta 1999 leta pa so na voljo tudi individualnim osebam. Od letos je trgovanje s CFD-ji na širok nabor likvidnejših delnic in najpomembnejših svetovnih indeksov omogočeno fizičnim osebam tudi v Sloveniji.

Najbolj prepoznavna lastnost CFD-jev je ta, da omogočajo trgovanje s finančni vzvodom. To daje uporabniku multipliciran učinek na njegovo naložbo. Ponavadi je ta multipliciran učinek pet ali deset kraten pri delnicah, pri indeksih, kjer gre za manjše povprečne dnevne premike, pa se trguje z dvajset kratnim multiplikatorjem. To seveda pomeni, da so za aktivnega vlagatelja dovolj veliki že nekaj odstotni premiki osnovnega instrumenta.

Glavne lastnosti CFD-jev

 • - Z nakupom CFD-ja lahko zavzemamo kratke ali dolge pozicije (poglej okvirček).
 • - Stroški trgovanja so relativno nizki, ker ni prenosa lastništva vrednostnih papirjev in s tem povezanih stroškov. Ponavadi je strošek le v pribitku na prodajno nakupni razpon, ki se giblje v višini 0,15 do 0,2 % od vrednosti posla.
 • - Pri elektronskih platformah se omogoča izvršitev posla v trenutku po trenutni veljavni tržni ceni, kar pomeni, da lahko vlagatelj v vsakem trenutku vidi ceno na trgu in se ji prilagaja.
 • - Trgovanje s CFDji preko boljših trgovalnih platform omogoča tudi oddajanje stop, limit, trailing stop in povezanih naročil, ki omogočajo uporabniku postavljanje različnih trgovalnih strategij.
 • - V nasprotju s standardiziranimi terminskimi pogodbami CFD-ji nimajo datuma dospelosti ali v naprej določene trgovalne velikosti.
 • - Niso prenosljivi in standardizirani vrednostni papirji, kot na primer opcije ali naložbeni certifikati. To pomeni, da ne kotirajo na borzah, pač pa gre za individualno pogodbeno razmerje med kupcem in izdajateljem CFD, na primer banko ali investicijsko hišo.
 • - z nakupom CFD-ja ne postanemo lastniki delnic, ne pridobimo glasovalne pravice, a smo kljub temu udeleženi pri morebitnem izplačilu dividend. Če računa na padec tečaja in vlagatelj proda CFD na kratko, pa mora plačati dividendo, če jo podjetje izplača.
 • - Kot pri vsakem instrumentu s katerim se trguje z uporabo finančnega vzvoda, tudi pri CFD-jih nastajajo stroški financiranja. Če ima uporabnik dolgo pozicijo na CFD-ju je dolžan plačevati obresti in če ima kratko poziciji obresti prejema.
 • - S CFD-ji lahko trgujemo ob različnih urah, odvisno je pa od tega na kateri borzi določena delnica oz. delniški indeks kotira. V času odprtja borze na katerem kotira delnica lahko odpiramo dolge ali kratke pozicije, v času zaprtja pa lahko nastavljamo naročila, ki se bodo izvedla takoj ob odprtju.

Nakup oz. dolga pozicija

Dolga pozicija za uporabnika pomeni, da bo vrednost naložbe naraščala, če bo naraščala cena delnice ali indeksa. Če bo cena padala, bo padala tudi vrednost take pozicije.

Prodaja na kratko oz. kratka pozicija

Kratka pozicija za uporabnika pomeni, da bo vrednost te naložbe naraščala, ko bo tečaj delnice ali indeksa padal. Ta naložba bo prikazovala izgubo, ko se bo cena delnice dvigovala.

Za koga so CFD-ji primerni?

CFD-ji so primerni predvsem za aktivne trgovce:

 • - ki predvidevajo o gibanju cen posamezne delnice ali indeksa v obdobju od nekaj ur pa do največ nekaj mesecev,
 • - ki želijo zaslužiti tudi v času padajočih trendov,
 • - ki imajo čas za sprotno spremljanje dogajanj na trgih ali pa uporabljajo različne tipe naročil, ki omejujejo izgubo v primeru gibanja tečajev v nepričakovano smer,
 • - ki razpolagajo s smiselno visokim zneskom za trgovanje recimo vsaj 2.000 EUR ali več,
 • - ki se zavedajo tveganja pri uporabi finančnega vzvoda.

Nadomestek opcijam

Gre za odličen nadomestek naložbam v opcije na delnice, saj vlagatelj natančno ve za koliko se spremeni njegova naložba, če se delnica spremeni za 1%. Na CFD torej vplivajo zgolj cena in morebitni stroški obresti ob dolgotrajnem držanju pozicije, medtem, ko se pri opcijah v vrednotenje vključujejo tržni tečaj, izvršilna cena, čas do dospelosti, implicirana volatilnost in obrestna mera, kar normalnemu vlagatelju otežuje pregled nad tako naložbo.

Ta instrument je torej najbolj primeren za naložbe kratkega do srednjega roka. Uporbljajo ga aktivni vlagatelji na razvitih svetovnih trgih, ki iščejo možnosti zaslužka tudi ob padajočih delniških indeksih in izkoriščajo širok nabor različnih tipov naročil, ki jih elektronsko trgovanje omogoča.

Preprosto upravljanje z računom

Hiter in enostaven proces pologa sredstev iz bančnega računa, s kreditno kartico ali storitvama PayPal ali Skrill. Pestra izbira orodij za obvladovanje vaših denarnih in trgovalnih aktivnosti, kar vključuje brezplačno storitev obveščanja.

Nadzor dobička in izgube

Na trgovalni platformi Plus500 lahko preprosto nastavite ustavitve in omejitve pri zahtevi zaprtja pozicije pri določeni postavki. Da bi se popolnoma izognili padcu, lahko nastavite zagotovljeno stop naročilo.

Orodja za upravljanje tveganja

Nadzorujte vaše tveganje s preprostimi in učinkovitimi orodji za trgovanje

 • Cenovne meje za 'Zapri z dobičkom' [Meja] ali 'Zapri z izgubo' [Ustavitev izgube]
 • Zajamčena zaustavitev
 • Premikajoča meja

Nastavite si stopnje "Zapri z dobičkom" [limit] in/ali "Zapi z izgubo" [omejitev izgube]

"Zapri z dobičkom" [Limit] in "Zapri z izgubo" [omejitev izgube] se lahko dodajo k vašim poslom, ko odpirate novo pozicijo/čakajoče naročilo oz. ko urejate obstoječo pozicijo. Ta naročila vam omogočajo nastavitev določene cene, pri kateri se bo vaša pozicija zaprla in tako zaščitila vaš dobiček v primeru naročila Zapri z dobičkom oz. omejila vašo izgubo v primeru naročila Zapri z izgubo. Vedite, da naročili Zapri z dobičkom in Zapri z izgubo ne zagotavljata, da se bo vaša pozicija zaprla pri točno določeni stopnji cene, ki ste jo vnesli. Če se tržna cena nenadoma dvigne ali pade na ceno, ki preseže stopnjo vaše omejitve, se lahko zgodi, da bo vaša poziija zaprta pri naslednji ceni, ki bo na voljo in ki je lahko drugačna od cene, ki ste jo nastavili. Temu se reče "zdrs".

Primer:

Zajamčena zaustavitev

Če na vašo pozicijo dodate zagotovljeno stop naročilo, boste na poziciji absolutno omejili potencialne izgube. Tudi če se cena instrumenta hitro obrne proti vam, se bo vaša pozicija samodejno zaprla na določeno ceno, brez tveganja zdrsa.

Zagotovljeno stop naročilo je na voljo samo pri določenih instrumentih. Če instrument podpira zagotovljeno stop naročilo, bo na platformi na voljo potrditveno polje (potem, ko obkljukate polje "Zapri z izgubo"). Podrobnosti o zagotovljenem stop naročilu:

Zagotovljeno stop naročilo je moč nastaviti samo na novih pozicijah/čakajočih naročilih in jih ni mogoče nastaviti na obstoječih pozicijah.

Zagotovljeno stop naročilo se lahko samo aktivira/uredi, ko je instrument na voljo za trgovanje. Ko je vaše zagotovljeno stop naročilo aktivirano, ga ne morete odstraniti, lahko spremenite/odstranite samo možnost Zapri z izgubo.

Dodatnega stroška razpona za zagotovljeno stop naročilo po aktivaciji ni mogoče povrniti, prikazano pa bo pred potrditvijo. Stopnja zagotovljenega stop naročila mora biti oddaljena za določeno znesek od trenutne tržne cene instrumenta, ki je definiran vnaprej.

Primer:

Apple CFD kotira pri $148/$150 (prodaja/nakup) na delnico.

Premikajoča meja - samodejno omejite izgube pozicije in zaklenite vaš dobiček

Če nastavite premikajoče se stop naročilo, boste lahko zaklenili določen znesek vašega dobička. Ko odprete pozicijo ali čakajoče naročilo s premikajočim se stop naročilom, bo le-ta ostal odprt, dokler se cena premika vam v korist, vendar se bo samodejno zaprl, če gibanje cene spremeni smer glede na določeno število pipov*. Premikajoče se stop naročilo vam omogoča postavitev naročila Zapri z izgubo, ki se samodejno posodablja, ko se trg premika vam v prid. Naročilo Zapri z izgubo se aktivira, če gibanje trga postane neugodno (v skladu z zahtevano spremembo pipov). Ta funkcija je brezplačna, vendar ni zagotovila, da se bo vaša pozicija zaprla na točno določeni stopnji funkcije Zapri z izgubo, in sicer zaradi "zdrsa".

Primer:

Cena valutnega para EUR/USD je 1.19400/1.19500 (prodaja/nakup).

Odločite se za odprtje nakupne pozicije za 100,000 enot, pri tem pa nastavite premikajoče se stop naročilo pri 100 pipih (100 pipov = ‪0.00100). S tem ste nastavili premikajoče se stop naročilo pri prodajni ceni 1.19300 (1.19400 - 0.00100). Cena valutnega para EUR/USD prične rasti in prodajna cena doseže 1.19450; premikajoče se stop naročilo spremembo zabeleži pri 1.19350 (1.19450 - 0.00100).

EUR/USD še naprej raste in prodajna cena doseže 1.19750; premikajoče se stop naročilo se samodejno prilagodi glede na novo tržno ceno in se spremeni na 1.19650 (1.19750 - 0.00100).

Če gibanje cene EUR/USD naenkrat obrne smer in pade pod 100 pipov (npr. na 1.19650, vaša cena premikajoče meje) ali več, bo Plus500 izvršil naročilo pri 1.19650, če je to možno, v nasprotnem primeru pa se bo pozicija zaprla pri naslednji ceni, ki bo na voljo.

Če se je pozicija zaprla pri ceni 1.19650 - Vaš dobiček: 100,000 * (1.19650 - 1.19500) = €150 (s premikajočo mejo ste zaklenili vaš dobiček).

 Odprite Demo Račun

demo račun, s katerim lahko vadite trgovanje in preizkusite naše večkrat nagrajene platforme, preden odprete pravi račun.

Demo račun vam omogoča trgovalno izkušnjo na Forex-u in CFD-jih, brez kakršnega koli tveganja. Preizkusite svoje trgovalne strategije.

Uspešna demo registracija |

Demo račun je najboljši način za pridobitev pomembnih izkušenj v Forexu, brez tveganja. Neverjetna priložnost s samo enim klikom, izpolnite .

Uspešna ste se registrovali za plus500 Demo Račun. ... Vaši podatki za pristop demo platformi za trgovanje so: ... Odprite novi DEMO račun.

spreminja pravila za trgovanje s pogodbami za razliko (CFD-ji). Pomembno obvestilo. našli več · Odprite Demo Račun · Odprite Realni Račun.

Odprite demo račun in spoznajte, kako delujejo finančni trgi. *Trgovanje je tvegano. admiralmarkets.si. Odprite račun & trgujte z valutnimi pari, kovinami, CFD-ji .

Začnite trgovati z dobro platformo. Odprite Realni Račun. Trgovanje je tvegano in vaša celotna naložba je lahko ogrožena. MetaTrader 5 ... Odprite demo račun .

Odprite svoj brezplačni račun za orodje Newsletter.si in preizkustie njegove prednosti.

Bodite v stiku s svetovnimi trgi. Na telefonu, tablici ali na računalniku. Ilirika Online je intuitivna trgovalna platforma. Odprite demo račun in se prepričajte.

plus500 is established globally, used by millions of users and is the only regulated service in EU & Japan! Odpri račun v živo Odprite demo račun · Terms and ..

Odprite demo - računa, brez registracije, trgovec prejme funkcionalna, ne razlikuje od pravega računa. Citati in živo grafikon so enaki kot v ...

odprite si svoj brezplačni račun

The bonus is available once per phone number. It is generated and assigned to you by entering a code received by SMS. *Cash bonus is credited to your ...

Odprite demo račun. Priporočeno za začetnike, saj lahko trenirate brez svojega denarja - brez tveganja, pridobili boste zelo veliko. Obiščite Trgovalna soba in ...

Brezplačni demo račun. Odprite si brezplačni in neomejen demo račun za trgovanje s pravimi kotacijami. Enostavna in zmogljiva platforma. Napredne trgovalne ..

Ti signali vas bodo obveščali o pomembnih premikih na trgu, kar vam omogoča, da spremljate nihanje tržnih trendov.Odprite demo račun in poskusite, kako je

Investirajte z najboljšimi!

Odprite demo račun in preizkusite trgovanje brez tveganja. Steknite iskustvo na Fortrade besplatnom Forex Demo Računu, a onda iskoristie ...

account, at levels set by you: Zaščita kapitala; Zaščita posameznega trgovanja; Maksimalna zaščita odprtih trgovanj. Odpri račun v živo Odprite demo račun.

Demo račun od posrednika binarnih možnosti dvodelno:

Vse kar potrebujete za izdelavo e-računa je spletni brskalnik. Račune lahko pošiljate po emailu. Poslujte in izdajajte račune vedno in povsod (preko računalnika ...

Trgovanje z demo računa ... Vaš demo račun je različica usposabljanje live računa, kjer lahko trguješ z ... Odprite komercialni račun pri plus500

.. časovnih ali prostorskih ovir za plačilo položnic ali preverjanje stanja na računu. ... tečajnic, valut, privarčevanega zneska, pregled novic in demo predstavitev.

Online Web and Mobile CFD Trading Phone Verification Bonus ...

Start trading with the best binary options broker in the world using the most innovative Binary Options Software on the market. Profit faster

Na vrsto trgovanja sistem, ki se uporablja trade com demo vrste kart, ki se udobje .... To je bolj koristno, če si odprite demo račun očitno je, da je prva stvar, ki jo .

Demo račun na valutni borzi Forex

Odprite neomejen demo račun na valutni borzi in si omogočite nadpovprečen donos.

SL Slovenian

 sitemaptips, investment tips, online share tips, bse tip, nse tip, free share tips and, provides free investment news, live updates, views, recommendation, research & analysis on equity / stock markets,.

Intraday Tips, Daytrading, Intraday Tips For Free ror sitemap Online Trading Platform mapa Plus500 500 news invest It's TIME to Make Money make money anglicky Arabic Bulgaria Czech Danish Deutsch Estonia Greek English Spanish Finnish French Croatian Hungarian Italian japan Latvian - lotyština Lithuanian - litevština Malay - malajština Maltese - maltština Holand Norwegian - norština Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Turkish Chinese
 • SEO
 • surf business-signals web map google search xtfastxtfast ikonka Jyxorank ikonka S-rank